AKTUALITY

Pravidelně se scházíme na online setkáních, terénních exkurzích a Demofarmách MZe členů SIUZ. Sledujeme vývoj nových technologií a řešíme možnost jejich uplatnění a využití v různých podmínkách a osevních postupech. Probíhá příprava na novou sezónu z pohledu organizace ověření provozních variant pokusů na jednotlivých farmách. Vznikají pracovní skupiny pro nadcházející hospodářský rok.

Precizní zemědělství TV PRAHA

Zemědělství prožívá digitální revoluci – AGRA ŘISUTY

odkaz na video

Akce 10. a 11. listopadu 2022

Workshop 22 – Budoucnost organické hmoty v půdě

Záznam cele konference ke shlédnutí: první den zde, druhý den zde

Akce 4. a 5. října 2022

Exkurze na farmách SIUZ organizované spolu se ZERA a.s. – sdílení zkušeností v rámci čerpání Programu rozvoje venkova 2014–2020, správné zemědělské praxe a inovací

Představení Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství

LABRIS s.r.o., téma exkurte cesta k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých podmínkách.

Ukázka firmy a používané mechanizace pro přímé setí, dvoufázovou sklizeň i optická třídička osiva.

ZD Dolní Újezd a Statek Bureš s.r.o., téma exkurze precizní zemědělství v praxi

Prezentace ZD Dolní Újezd – Ing. Josef Čejka

Prezentace Statek Bureš – Jindřich Šmöger

Ozeleněné kolejové řádky Demofarma MZe – video ke stažení

Akce 12. září 2022

Představení SIUZ a úrovně precizního zemědělství v ČR ředitelům pro strategický plán SZP v rámci českého předsednictví v EU

10. května 2022 – Prezentace SIUZ – FARMA CHMEL s.r.o., Demofarma MZe

Akce 1. dubna 2022

Setkání členů SIUZ s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou v ZD Unčovice okr. Olomouc.

Translate »