AKTUALITY

Připravujeme polní dny a exkurze na farmách precizního zemědělství

Sledujte v kalendáři akcí

Chytrá Farma výstaviště Techagro

VIDEO Česká televize

https://fb.watch/rsZX5KIl6q

Zemědělské družstvo Dolní Újezd se vydalo cestou používání chytrých technologií, šetři náklady i přírodu.

🛰️ Drony, satelitní snímkování a kamery s potřebnými detektory jsou běžnou součástí výbavy jejich strojů. Práci tak mají pro mladší i šedesátníky. A i když bojují s problémy jako všichni ostatní zemědělci, věří pomohou zachovat českou farmářskou tradici. O tom všem s hlavním agronomem Josefem Čejkou

Chytrá farma video 7. dubna – Zemědělství a moderní technologie

Chytrá farma video 8. dubna – Moderní technologie v zemědělské praxi

Chytrá farma video 8. dubna – Příprava farmy na precizní zemědělství

Chytrá farma video 9. dubna – Variabilní setí a hnojení

Chytrá farma video 9. duna – Cílená aplikace přípravků na ochranu rostlin

Chytrá farma video 10. dubna – Půdoochranné technologie

Chytrá farma video 10. dubna – Uhlíkové zemědělství, správná práce s organickou hmotou

Chytrá farma video 11. dubna – Umělá inteligence a živočišná výroba

9. listopadu WORKSHOP 23

zdravá a úrodná půda, uhlík-organická hmota – humus

Již třetí ročních konference zaměřený na půdu a organickou hmotu proběhl v prostorách Zemědělské a ekologické regionální agentury ZERA v Náměšti nad Oslavou. Jedná se funkční platformu, která propojuje státní správu, výzkum a zemědělskou praxi. Že se jedná o pro zemědělství významnou aktivitu svědčí i přidělená záštita ministra zemědělství Marka Výborného.

Letošní konference, organizovaná ve spolupráci ZERA, SIUZ. a Czech Organics, byla zaměřená na formy půdního uhlíku, možnosti ukládání uhlíku do půdy, různé zdroje uhlíku a organické hmoty, včetně aktuálního tématu uhlíkového zemědělství. Složení přednášejících i témat bylo velmi dobře sestaveno a účastníci si odnesli spoustu zajímavých informací. Protože jsou tato témata velmi důležitá pro širokou zemědělskou veřejnost, zprostředkováváme zde záznam jednotlivých přednášek.

Úvodní slovo – ZERA Květuše Hejátková, MZe Miroslav Skřivánek

Zahájení konference ministr zemědělství v zastoupení Miroslava Skřivánka

Blok odborných přednášek:

Genetický potenciál půd pro ukládání uhlíku do půdy – prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova

Podpora zavádění politik uhlíkově neutrálního zemědělství s využitím procesních modelů a dlouhodobých polních pokusů – RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., VÚRV v.v.i.; RNDr. Juraj Balkovič, PhD., Mgr. Rastislav Skalský, Ph.D., IIASA

Principy hodnocení uhlíkové stopy na podnikové úrovni – Ing. Martin Dědina, Ph.D., VÚZT v.v.i.

Organická a statková hnojiva; upravené kaly – jejich vliv na obsah uhlíku v půdě a úrodnost – Ing. Jindřich Černý, Ph.D., ČZU

Blok zemědělská praxe:

Specifika hospodaření v aridní oblasti, hodnocení produkce emisí a uhlíkové stopy na faremní úrovni – Ing. Lukáš Jurečka Pooslaví Nová Ves

Zkušenosti s přechodem k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých oblastech podhůří Orlických hor – Ing. Jiří Čtvrtečka, LABRIS s.r.o.

Logistika a využívání statkových hnojiv a meziplodin v systému precizního zemědělství se specifikem hospodaření v erozně ohrožených oblastech – Ing. Josef Čejka; ZD Dolní Újezd

Jetelotraviny jako klíčový prvek hospodaření v ekologickém zemědělství – Ing. Antonín Šmakal, BIO Vavřinec s.r.o.

Blok uhlíkové zemědělství

Udržitelnost v oblasti zemědělství – zástupci České pojišťovny a.s.

30. října TPS Uhlíkové zemědělství

Založení odborné platformy všech zainteresovaných stran k řešení problematiky uhlíkového zemědělství

Udělení záštity ministra zemědělství při setkání zástupců SIUZ s Markem Výborným 26. října 2023

Zasedání TPS uhlíkové zemědělství 30. října 2023 se zástupci MZe, MŽP, výzkumu, univerzit, finančního sektoru, zemědělců a zpracovatelů

Tematická pracovní skupina – uhlíkové zemědělství-20231030_093308-Meeting Recording.mp4
Tematická pracovní skupina – uhlíkové zemědělství-20231030_093308-Meeting Recording 1.mp4

10. října Exkurze na farmách hospodařících v Praze

Téma: Specifika hospodaření v oblasti velkých aglomerací, regenerativní zemědělství, recyklace odpadů a kompostování

Exkurze byla pořádaná za podpory Celostátní sítě pro venkov SZIF (odbor Brno) v rámci cyklu Udržitelné zemědělství a sdílení zkušeností.

Zápis z exkurze

Prezentace VIN AGRO

23. května 2023 DOD Profarm Blatnice

Prezentace PROFARM Blatnice – zkušenosti s NO-TILL A STRIPTI ke stažení zde

Prezentace SIUZ – Regenerativní zemědělství praktické zkušenosti ke stažení zde

Návštěva porostu pšenice založené přímým výsev do živé meziplodiny

Návštěva porostu řepky seté na rozteč řádků 50 cm spolu s doprovodnou plodinou.

16. června 2023 Exkurze na soukromé pokusné stanici v Lukavci

Téma: Dlouhodobé stacionární výživářské pokusy – řešení otázek výživy rostlin, hnojení a udržení půdní úrodnosti.

Exkurze byla pořádaná za podpory Celostátní sítě pro venkov SZIF (odbor Brno) v rámci cyklu Udržitelné zemědělství a sdílení zkušeností.

Zápis a prezentace ke stažení

Exkurze Lukavec

Jindřich Černý Vliv hnojení na změny vlastností půd

Martin Káš VURV Vyhodnocení výživářských pokusů

SIUZ – představení aktivit, regenerativní zemědělství

16. května 2023 Exkurze na farmách severní Morava

Téma – regulace plevelů v ekologickém zemědělství a půdoochranné technologie v cukrové řepě
Exkurze: GA Agri Moravia, s.r.o, Bělotín; Farma Kovář, s. r. o, Mankovice
možnosti mechanické regulace plevelů v ekologickém zemědělství
specifika přechodu z konvenčního zemědělství na ekologické z pohledu
regulace plevelů
základy mechanické regulace plevelů v ekologickém zemědělství, prezentace nářadí – rotující prutové brány, optická plečka, selektivní vyčesáváč
přístup k setí hlavních plodin v kontextu následné meziřádkové kultivace – návaznost operací, přesné navádění pomocí navigačních systémů a korektura v řádku pomocí kamery
využití dvoufázové sklizně ke snížení zásoby semen plevelů a rozvoje vytrvalých
plevelů
půdoochranné technologie a inovace v technologii cukrové řepky

Prezentace mechanická regulace plevelů ke stažení

Prezentace cukrová řepa ke stažení

Prezentace Farma Kovář

21. března 2023 Exkurze na farmách SIUZ (Orlickoústecko)

Shrnutí informací z akce naleznete zde

Prezentace ke stažení

Jarní ječmen setý na podzim

Zkušenosti s no-till LABRIS s.r.o.

10. a 11. listopadu 2022

Workshop 22 Budoucnost organické hmoty v půdě

Záznam cele konference ke shlédnutí: první den zde, druhý den zde

4. a 5. října 2022 Exkurze na farmách SIUZ

Organizované spolu se ZERA a.s. – sdílení zkušeností v rámci čerpání Programu rozvoje venkova 2014–2020, správné zemědělské praxe a inovací

LABRIS s.r.o., cesta k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých podmínkách.

Ukázka firmy a používané mechanizace pro přímé setí, dvoufázovou sklizeň i optická třídička osiva.

ZD Dolní Újezd a Statek Bureš s.r.o., téma exkurze precizní zemědělství v praxi

Prezentace ZD Dolní Újezd – Ing. Josef Čejka – precizní zemědělství

Prezentace Statek Bureš – Jindřich Šmöger – ozeleněné kolejové řádky

Ozeleněné kolejové řádky Demofarma MZe – video ke stažení

12. září 2022 SIUZ precizního zemědělství pro zástupce EU

Představení SIUZ a úrovně precizního zemědělství v ČR ředitelům pro strategický plán SZP v rámci českého předsednictví v EU

Precizní zemědělství v praxi – ČZU Milan Kroulík, SIUZ Josef Čejka

10. května 2022 Demofarma Farmy Chmel

SIUZ – představení činnosti

Video Farma Chmel zakládající člen spoluku SIUZ

Video počátky precizního zemědělství na Farmě Chmel

1. dubna 2022 Setkání s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou v ZD Unčovice

Translate »