ŘEPKA OZIMÁ

Pracovní skupinu vede Ing. Josef Čejka, aktuálně je zapojeno 6 farem.

OVĚŘOVANÉ TECHNOLOGIE PRO ŘEPKU

Příprava půdy

 • Kypření půdy
 • Příprava v pásech
 • Strip-till

Hnojení řepky ozimé

 • Organická hnojiva
 • Hnojení digestátem a kejdou
 • Lokalizovaná aplikace hnojiv
 • Biologické přípravky s obsahem bakterií
 • Přihnojení během vegetace

Setí a šířka řádků

 • Setí společně s doprovodnou plodinou
 • Setí dvouřádku do strip-till 75cm
 • Strip-till
 • Setí po vrstevnicích  a pásové střídání plodin

Ochrana proti plevelům

 • Pásková aplikace herbicidů do řádku řepky
 • Selektivní aplikace herbicidů
 • Plečkování
 • Plečkování s přísevem pomocné plodiny

Ochrana proti škůdcům a chorobám

 • Ochrana proti škůdcům a chorobám řepky s doprovodnou plodinou
 • Regulace řepky
 • Biologické a pomocné přípravky na ochranu

Kolejové řádky a ochranné pásy

 • Souvraťe založené jako ochranné pásy

Meziplodiny

 • Druhy meziplodin po sklizni řepky
Translate »