MÁK SETÝ

Pracovní skupinu vede Ing. Jiří Čtvrtečka, aktuálně je zapojeno 5 farem.

OVĚŘOVANÉ TECHNOLOGIE PRO MÁK

Příprava půdy a setí máku

 • Setí do kypřené půdy nebo orba
 • Přímé setí
 • Strip-till

Úprava osiva máku

 • Biologická ochrana osiva
 • Obalovaná osiva
 • Přesné setí na konečnou vzdálenost

Doprovodné plodiny

 • Setí máku s doprovodnou plodinou
 • Plečkování máku a přísev doprovodné plodiny

Ochrana proti plevelům

 • Plečkování
 • Plečkování s přísevem pomocné plodiny

Hnojení máku

 • Lokalizovaná aplikace hnojiv
 • Technologie pro ekologické zemědělství

Ochrana proti škůdcům a chorobám

 • Biologické a pomocné přípravky na ochranu máku

Kolejové řádky a ochranné pásy

 • Souvraťe založené jako ochranné pásy
 • Kolejové řádky oseté úhorovou směsí

Sklizeň

 • Šetrná sklizeň celých makovic

Meziplodiny

 • Vhodné druhy dle zvolené technologie
 • Technologie využití meziplodin před mák
Translate »