Proč jsem členem

Jsem zemědělec, a proto je pro mě rozhodující vývoj a budoucnost tohoto oboru a jsem rád, pokud ji můžu ovlivnit správným směrem. Precizní zemědělství vnímám jako důležitý nástroj, jak cíleně zhodnotit jednotlivé vstupy do zemědělské produkce, jak se vypořádat s výkyvy počasí a změnou klimatu, jak šetrně využívat základní zdroje, tedy půdu a vodu a jak hospodařit s respektem k životnímu prostředí při udržení dlouhodobé rentability farmy a zachování úrodné půdy a zdravé krajiny pro naše vnuky.

Chci se podílet na budování lepšího image zemědělství, které je v očích dnešní veřejností vnímáno dosti rozporuplně. Moderní technologie a přístupy jsou cestou, jak zlepšit povědomí a zájem o zemědělství u nastupující generace, a beru za své poslání, učit je ocenit kvalitu české produkce a českých potravin.

Translate »