O NÁS

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství sdružuje farmáře, konvenční i ekologické zemědělce, kteří rozvíjejí technologie precizního zemědělství, zakládají pokusy na svých polích a ověřují nové postupy ve vlastních podmínkách. Tato rostoucí skupina progresivních farmářů a zemědělských odborníků spolupracuje na řešení ostrých výzev, kterým zemědělství čelí každý den.

Hybnou silou pro založení zemědělského spolku byla potřeba využít nápady a zkušenosti inovativních zemědělců a propojit je s praxí a legislativou. Spousta nejlepších nápadů v zemědělství pochází právě od zemědělců, kde praktický výzkum je součástí každodenní práce. Pokud farmáři něco zkouší, často jsou na to sami, a co se naučí, zůstane na farmě. Naopak zemědělský výzkum a nastavení legislativních podmínek probíhá mimo farmu. Ve skupině inovativních zemědělců se podporujeme navzájem a navazujme na zkušenosti ostatních. Zájem výzkumných organizací a zemědělských odborníků, spolupracovat s farmáři na projektech, které mají skutečný dopad na tvorbu udržitelných zemědělských systémů, je způsob, jak se spojit a koordinovat myšlenky, nacházet trvalá řešení praktický problémů a modifikovat zemědělské technologie tak, aby byly funkční, ekonomické, cíleně zhodnotily jednotlivé vstupy a zároveň umožnily šetrně vyžívat základní zdroje, tedy půdu, vodu a životní prostředí.  Hlavní zůstává vytvořit podmínky a dlouhodobé vize farmářů, pro možnost hospodařit a být úspěšní i v budoucnu.

Nejlepší nápady v zemědělství pocházejí přímo od farmářů, proto se spojili inovativní farmáři, aby společně rozvíjeli, testovali a posouvali nové technologie do praxe

kontaktujte nás:

Translate »