Kdo jsme

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. ve zkratce SIUZ, je sdružení sedláků, konvenčních i ekologických zemědělců, kteří podporují rozvoj precizních technologií a moderního přístupu k hospodaření. Navrhujeme nové technologie a způsoby, jak propojit environmentální udržitelnost a dlouhodobou rentabilitu zemědělské produkce. Ve spolupráci se zemědělskými odborníky a státními orgány, vytváříme fungující komunikační nástroj všech zainteresovaných stran. Spojujeme názory široké veřejnosti a zájmy zemědělců a vytváříme tlak na politická rozhodnutí, aby české zemědělství bylo konkurence schopné, hospodařilo šetrně vůči životnímu prostředí a zajistilo dostatek kvalitních a cenově dostupných potravin.

Translate »