PŠENICE

Pracovní skupinu vede Ondřej Doležal, aktuálně je zapojeno 6 farem.

OVĚŘOVANÉ TECHNOLOGIE PRO PŠENICI

Příprava půdy

Hnojení pšenice

 • Organická hnojiva
 • Hnojení digestátem a kejdou
 • Lokalizovaná aplikace hnojiv při setí
 • Biologické přípravky s obsahem bakterií
 • Přihnojení během vegetace

Setí a šířka řádků

 • Přímé setí do meziplodiny
 • Redukované výsevky
 • Setí do širokých řádků s doprovodnou plodinou

Doprovodné plodiny

 • Doprovodné plodiny pro pšenici ozimou

Ochrana proti plevelům

 • Herbicidní ochrana pšenice s doprovodnou plodinou
 • Herbicidní ochrana pšenice po přímém setí do meziplodiny

Přípravky na ochranu rostlin

 • Ochrana proti škůdcům a chorobám pšenice s doprovodnou plodinou
 • Regulace růstu

Biologické přípravky

 • Aplikace bakterií při setí k osivu
 • Biologické a pomocné přípravky na ochranu

Ochranné pásy

 • Souvraťe založené jako ochranné pásy

Meziplodiny

 • Ověřování vhodných kombinací druhů pro přímé setí pšenice do meziplodiny
Translate »