Proč precizní zemědělství

Zemědělství je obor, který se neustále vyvíjí a nabízí mnoho příležitostí jak efektivně uplatnit nejmodernější precizní technologie a cílený přístup k pozemkům a plodinám. Podle výzkumníka z ČZU Václava Branta tyto technologie v budoucnu umožní smazat rozdíl mezi intenzivním a ekologickým zemědělstvím. Precizní zemědělství rozšiřuje odborné znalosti a intuici agronomů a umožňuje rozhodovat se na základě dat s využitím inteligence v moderních zemědělských strojích. Výsledkem je, že zemědělci používají osiva, hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty efektivněji a s větším respektem k životnímu prostředí.

Palubní počítače a GPS navigace pro zemědělskou techniku, pomáhají předcházet překryvům a zajistí dodržení optimalizované dávky a ekonomického využití vstupů. Díky sběru velkého množství dat a řadě proměnných charakteristik při využití různých senzorů, dronů a družicových snímků jsou současní zemědělci schopni přesně mapovat heterogenitu pozemku, šetřit palivo při přejezdu techniky po polích, efektivně a cíleně upravit množství hnojiv, osiva a pesticidů a automatizovat provoz. Počítače, smartphony a aplikace pomáhají analyzovat informace, udržovat dokumentaci a efektivně spravovat farmu. Seznam možností se neustále rozšiřuje. Proto je podpora inovací na farmách pro toto odvětví tak důležitá.

Rozvíjíme nápady, společně sdílíme zkušenosti, zkoušíme, testujeme a ověřujeme, přitom se stále postupovat krok za krokem dál.

Translate »