KUKUŘICE

Pracovní skupinu vede Jindřich Šmöger, aktuálně je zapojeno 5 farem.

OVĚŘOVANÉ TECHNOLOGIE PRO KUKUŘICI

Příprava půdy

 • Strip-till technologie

Hnojení kukuřice

 • Lokalizovaná aplikace hnojiv
 • Biologické přípravky s obsahem bakterií
 • Přihnojení během vegetace
 • Obohacení kejdy a digestátu o N nebo Mg, aplikace při plečkování
 • Hnojení N, Mg, S k patě kukuřice při plečkování

Pásová aplikace POR

 • Herbicidní aplikace do řádku kukuřice při setí
 • Aplikace fungicidu a biologického přípravku na list a do půdy při plečkování

Doprovodné plodiny

 • Přísev doprovodné plodiny do meziřádku kukuřice při plečkování

Ochrana proti plevelům

 • Pásková aplikace herbicidů při setí kukuřice
 • Plečkování
 • Plečkování s přísevem pomocné plodiny

Ochrana proti škůdcům a chorobám

 • Význam ochrany kukuřice proti chorobám
 • Biologické a pomocné přípravky na ochranu

Kolejové řádky a ochranné pásy

 • Souvraťe založené jako ochranné pásy
 • Kolejové řádky oseté úhorovou směsí

Meziplodiny

 • Vhodné druhy dle zvolené technologie
 • Technologie pro meziplodiny v kukuřici
Translate »