Jak pracujeme

Řádnými členy spolku jsou zemědělci, kteří přicházejí s nápady a chtějí o nich diskutovat a získávat zkušenosti a názory ostatních podobně smýšlejících farmářů a zemědělských odborníků. Vznikají pracovní skupiny, které mají vlastní téma a vedoucího, ten koordinuje a organizuje plán činností celé pracovní skupině, což zahrnuje pokusy, společné diskuse, polní setkání a zpracování výsledků. Pracovní skupiny řeší různé oblast zemědělské činnosti, díky kterým mohou být farmy udržitelné a odolnější různým změnám, od počasí až po legislativu.

Každý ze členů spolku se zavazuje být aktivní v některé z pracovních skupin a na své farmě založit ověřovací polní pokusy v minimálním rozsahu 5 hektarů.

Translate »